Close

Asesoría técnico-científica para a remediación en solos Brasileiros

  • Investigador principal: M. A. Sanromán
  • Referencia: Informe
  • Financia: Hidrolisis Avaliaçoes Analíticas e Novos Productos Ltda. (Brazil)
  • Inicio: Diciembre 2008
  • Fin: Abril 2009