Close

Biorreactores non convencionais para a produción de lipasas termofílicas: Escalado do proceso e aplicación á obtención de biodiésel

  • Investigador principal: M. A. Sanromán
  • Referencia: PGIDIT06PXIC314191PN
  • Financia: Xunta de Galicia
  • Inicio: Diciembre 2006
  • Fin: Diciembre 2008