Close

Aplicación de enzimas ligninolíticos para la degradación de contaminantes modelo

  • Author:Diego Moldes Moreira
  • Supervisors: Mª Ángeles Sanromán
  • University: Universidade de Vigo
  • Faculty: Facultad de Ciencias Químicas
  • Date: March 2005
  • Mark: Outstanding Cum Laude - Extraordinary award