Close

Biorreactores non convencionais para a produción de lipasas termofílicas: Escalado do proceso e aplicación á obtención de biodiésel

  • Main researcher: M. A. Sanromán
  • Reference: PGIDIT06PXIC314191PN
  • Financed by: Xunta de Galicia
  • Start: December 2006
  • End:December 2008