Close

Estudio e análise das interaccións da auga producida para dialise e da auga empregada nos procesos de desinfección, cos compoñentes e cos materiais integrantes do anel de diálise (CO-144-06)

  • Reference: Proyecto
  • Financed by: PETER TABOADA, S.L.
  • Start: December 2006
  • End:December 2009