Close

Implementación de novas estratexias de oxidación avanzada para o tratamento de efluentes do sector vitivinícola

  • Main researcher: M. Pazos
  • Reference: EM2012/083
  • Financed by: Xunta de Galicia
  • Start: June 2012
  • End: June 2015