Close

Revalorización de residuos de la industria agroalimentaria para procesos de obtención de enzimas

  • Main researcher: M. A. Longo
  • Reference: C/3492/05
  • Financed by: Agencia Española de Cooperación Internacional (Programa PCI-Iberoamérica)
  • Start: January 2006
  • End:January 2007