Close

Estudio e análise das interaccións da auga producida para dialise e da auga empregada nos procesos de desinfección, cos compoñentes e cos materiais integrantes do anel de diálise (CO-144-06)

  • Referencia: Proyecto
  • Financia: PETER TABOADA, S.L.
  • Inicio: Diciembre 2006
  • Fin: Diciembre 2009