Close

Implementación de novas estratexias de oxidación avanzada para o tratamento de efluentes do sector vitivinícola

  • Main researcher: M. Pazos
  • Reference: EM2012/083
  • Financed by: Xunta de Galicia
  • Start: June 2012
  • End: June 2015
  • Investigador principal: M. Pazos
  • Referencia: EM2012/083
  • Financia: Xunta de Galicia
  • Inicio: Junio 2012
  • Fin: Junio 2015