Close

Un novo procedemento para a produción de biodiesel a partir de aceites usados de fritura con enzimas termofílicas

  • Investigador principal: L. Pastrana
  • Referencia: PGIDIT06REM38302PR
  • Financia: Xunta de Galicia (Recursos enerxéticos e mineiros)
  • Inicio: Noviembre 2006
  • Fin: Noviembre 2009